Το κόστος συμμετοχής είναι:

α) για τον Αγώνα 18.5km: 8€ (15€ το πακέτο Plus)

β) για τον Αγώνα 5km: 8€ (15€ το πακέτο Plus)

Η πληρωμή γίνεται αποκλειστικά με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (κάρτα ανάληψης μετρητών) στο site της My Adventure, μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος της Τράπεζας Eurobank

Σημαντικές διευκρινίσεις

Σημαντικές διευκρινίσεις

  • Δικαίωμα υπαναχώρησης:
    • Αν ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης έως και τη 15 Σεπτεμβρίου 2017, η διοργάνωση θα σας επιστρέψει εντός 10 εργάσιμων ημερών το ήμισυ της αξίας συμμετοχής σας στον αγώνα που δηλώσατε, σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε.
    • Μετά την πάροδο της 15ης Σεπτεμβρίου 2017, δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων, για οποιονδήποτε λόγο.
  • Η κάθε συμμετοχή είναι ονομαστική και μοναδική για κάθε αθλητή και κατά συνέπεια δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο.