Δικαίωμα συμμετοχής

 • Για να συμμετάσχει κάποιος στον 5ο Νάιο Δρόμο θα πρέπει:
  Α. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
  Β. Να είναι άνω των 12 ετών αλλά με συγκατάθεση κηδεμόνα (μαζί με την παραλαβή του αριθμού από τη Γραμματεία θα πρέπει να προσκομίζεται και η υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης του κηδεμόνα)
 • Για να συμμετάσχει κάποιος στο δρόμο 5km. θα πρέπει:
  Α. Να είναι άνω των 12 ετών
  Β. Όσοι είναι κάτω των 12 να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα. (μαζί με την παραλαβή του αριθμού από τη Γραμματεία θα πρέπει να προσκομίζεται και η υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης του κηδεμόνα)
 • Για να συμμετάσχει κάποιος στο δρόμο 2km θα πρέπει:
  Να είναι γεννημένος το 2005 και μετά

Υγειονομική κάλυψη

 • Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και οι ανήλικοι με ευθύνη των κηδεμόνων τους. Ως εκ τούτου, η Διοργάνωση δεν θα ζητήσει ιατρικές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά από τους συμμετέχοντες.
 • Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για ότι συμβεί, κατά τη διάρκεια του αγώνα, σχετικά με θέματα υγείας τα οποία οφείλονται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου. Συστήνεται στους συμμετέχοντες να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρική εξέταση.

Προσωπικά Ποτά

Τα προσωπικά ποτά θα πρέπει να δοθούν στους διοργανωτές, έτσι ώστε να μοιραστούν στους δρομείς κατά τη διάρκεια του αγώνα, σύμφωνα με υπόδειξή τους.

Χρονικό Όριο Ολοκλήρωσης Αγώνων

Το χρονικό όριο τερματισμού για τον Νάιο δρόμο των 18km είναι οι 2.30 ώρες. Oι δρομείς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον αγώνα μέχρι τις 12:30μμ.
Για τον αγώνα δρόμου των 5km το χρονικό όριο είναι 50 λεπτά. Μετά το πέρας της παραπάνω χρονικής περιόδου, οι δρομείς θα τρέχουν με δική τους ευθύνη.