Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας του «Νάϊου Δρόμου» είναι η πολύτιμη εθελοντική βοήθεια ,
– των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων της Δωδωναίας Κοιλάδας ,
– των αθλητών και παραγόντων της Ε.Κ.Α. «ΔΩΔΩΝΗ» Ιωαννίνων,
– των Σαμαρειτών
– και του Συνδέσμου Κριτών Κλασσικού Αθλητισμού Ηπείρου,
όπου συμβάλλουν στη ανοδική πορεία του Ιστορικού Νάϊου Δρόμου.

ethelontes