Νάιος Δρόμος

Τεχνικά θέματα των αγώνων (διαδρομή, σταθμοί υποστήριξης, εθελοντές)

Ερωτήσεις – Διευκρινίσεις

Βασίλης Γιαννάκης

Γεν. Γραμματέας του ΔΣ της Ε.Κ.Α Δωδώνης

Τηλ: +30 6974803322

Κώστας Λώλης

Καθηγητής Σωματικής Αγωγής, Προπονητής, Ε.Κ.Α Δωδώνης

Tηλ: 6947207281

Μήνυμα μέσω inbox (messenger) στη σελίδα του αγώνα στο Facebook  ή με email στο info@naiosdromos.gr